Înscrierea

Înscrierea se poate desfășura pe parcursul întregului an școlar.

  Documentele necesare:

  • Copie certificat naștere copil
  • Copii C.I. ale părinților
  • Adeverința de la medicul de familie pentru intrarea în colectivitate
  • Cerere înscriere – se poate descărca de mai jos:

IBAN: RO36RNCB0106106300370001